اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          17/12/91     ساعت:      11:16  
  عنوان خبر : دانلود ترم بندی رشته ها ( چارت درسی )
  خلاصه خبر :  

 

دانلود ترم بندی رشته ها ( چارت درسی )

 

 

کارشناسی ارشد

1

مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی

دانلود

2

مهندسی شیمی – فرآیندهای جدا سازی

دانلود

3

مهندسی شیمی- پلیمر

دانلود

4


حسابداری

دانلود

5

مدیریت بازرگانی-مالی

دانلود

6

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

دانلود

7

مدیریت مالی

دانلود

8

علوم و مهندسی صنایع غذایی ورودی 95

دانلود

9

میکروبیولوژی - میکروب های بیماری زا

دانلود

 

کاردانی و کارشناسی پیوسته

1

حسابداری

دانلود

2

مهندسی برق – الکترونیک

دانلود

3

مهندسی عمران – عمران

دانلود

4

مهندسی شیمی – صنایع غذایی

دانلود

5

شیمی – محض

دانلود

6

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

دانلود

7

تکنولوژی مواد غذایی

دانلود

8

کارشناسی پیوسته صنایع غذایی  ( ورودی مهر 93 به بعد )

دانلود

9

مدیریت بازرگانی

دانلود

10

زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژي

دانلود

10

روان شناسی

دانلود

11

میکروبیولوژی

دانلود

 

12

زیست فناوری

دانلود

 

13

زیست شناسی سلولی ملکولی

دانلود

 

14

حقوق

دانلود

 

 

 

کارشناسی نا پیوسته

1

مهندسی اجرایی عمران

دانلود

2

مهندسی معماری

دانلود

3

مهندسی برق – قدرت


دانلود

4

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

دانلود

5

مهندسی تکنولوژی مکانیک- خودرو

دانلود

6

حسابداری

دانلود

7

مهندسی علوم و صنایع غذایی

دانلود

8

مهندسی تکنولوژی نرم افزار- کامپیوتر

دانلود

9

مهندسی تولیدات گیاهی

دانلود

10

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

دانلود

11

تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر

دانلود

12

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

دانلود

13

مهندسی منابع طبیعی – شیلات

دانلود

14

صنایع غذایی(ورودی مهر 93 به بعد)

دانلود

 

 

 

کاردانی فنی و حرفه ای

1

گرافیک – گرافیک

دانلود

2

نقشه کشی معماری – معماری

دانلود

3

الکترونیک – برق صنعتی

دانلود

4

امور اداری

دانلود

5

حسابداری

دانلود

6

صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی

دانلود

7

کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

دانلود

8

مکانیک خودرو – مکانیک خودرو

دانلود

 


    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :  ساجد محیسن