اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          27/05/93     ساعت:      10:42  
  عنوان خبر : آموزش تصویری پرداخت شهریه
  خلاصه خبر :  

گام اول :

http://kherad.ac.ir/amoozesh/1.jpg

گام دوم :

http://kherad.ac.ir/amoozesh/2.jpg


گام سوم :

http://kherad.ac.ir/amoozesh/3.jpg


گام چهارم:

http://kherad.ac.ir/amoozesh/4.jpg


گام پنجم:

http://kherad.ac.ir/amoozesh/5.jpg


گام ششم :

http://kherad.ac.ir/amoozesh/6.jpg


گام هفتم و پایانی:


http://kherad.ac.ir/amoozesh/8.jpg


    منبع خبر :  آنفورماتیک موسسه
    نویسنده خبر :  فرهاد تشکری