اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          06/10/97     ساعت:      10:16  
  عنوان خبر : فرآیند های اداری : موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
  خلاصه خبر :  

فرآیند ثبت نام دانشجویان


فرآیند درخواست تایدیه تحصیلی

 

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

 

فرآیند کارآموزی

 

فرآیند اخذ درس پروژه

 

فرآیند مراحل فارغ التحصیلی

 

فرآیند انتقال / مهمان

 

فرآیند مراحل انصراف از دانشگاه

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :