اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          01/03/98     ساعت:      10:51  
  عنوان خبر : اسامی دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
  خلاصه خبر :  

 

دانشجویان رتبه اول تا دوم نیمسال اول 98-97

حسابداری (کارشناسی ناپیوسته  مهر 95 )

1

نیلوفر ابهت عیسوندی

19.11

2

نرجس سناپور

17.81

 

حسابداری (کارشناسی ناپیوسته  مهر 96 تا بهمن 96  )

حسابداری (کارشناسی ناپیوسته  مهر 97  )

1

زهرا  نیک نژاد

19.69

1

فاطمه بستانی

17.91

2

فاطمه انبارکی

19.64

2

ساناز آقاخانی

17.40

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته  مهر 95 )

1

پریسا امینی پرور

17.93

2

فاطمه بردستانی

17.21

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته  مهر 96  )

1

نعیم عبادی

19.78

2

سیده هدیه محمدی

19

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته  مهر 97  )

1

محمد رمضانی

19

2

مهدی خانپور

18.69

 

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (کارشناسی ناپیوسته مهر 96 )

1

علی اکبر مدبری

19.21

2

محمد خرمی

18.80

 

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ( کارشناسی ناپیوسته مهر 96 )

1

فاطمه بیل پایه

20

2

سعید عیدانی منفرد

19.47

 

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ( کارشناسی ناپیوسته مهر 97  )

1

علیرضا عالی زاده

19.39

2

فرشید رضائی

18.78

 

نقشه کشی معماری ( کارشناسی ناپیوسته  مهر 95 )

1

فاطمه میرزائی

18.94

 

نقشه کشی معماری ( کارشناسی ناپیوسته  مهر 96  )

1

سارا رضائی

18.24

 

نقشه کشی معماری ( کارشناسی ناپیوسته  مهر 97  )

1

امیرمحمد شهریاری

17.53

 

 

 

مهندسی علوم و صنایع غذایی ( کارشناسی ناپیوسته مهر 96 )

1

عارفه حمزوی

18.20

2

مجید شمسی

17.75

 

 

حسابداری (کارشناسی پیوسته مهر 94 )

1

مرضیه کارشناس

19.09

2

فاطمه منصوری

18.56

 

 

حسابداری (کارشناسی پیوسته مهر 95 )

1

حسین سهرابی چهرازی

19.29

2

رضا شهبازی

19.22

 

 

حسابداری (کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

فاطمه بازدار

19.65

2

محمد ماضیان پور

19.47

 

 

روانشناسی ( کارشناسی پیوسته مهر 95 )

1

مهرانگیز موسی زاده

20

2

محمدمهدی همتیان

19.02

 

روانشناسی ( کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

لاله اکبری مطلق

20

2

رضوان سنایری

19.41

 

روانشناسی ( کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

فاطمه فرخنده زاد

19.87

2

علی احمدی

19.80

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی ( کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

معصومه بصیری

18.89

2

گلنار رحیم پور

18.33

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی ( کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

الهه رضوی

19.78

2

الهام باقری

19.63

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی (  کارشناسی پیوسته مهر 94 )

1

فاطمه جمشیدی

19.36

2

ستاره خلیلی

19.29

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی (  کارشناسی پیوسته مهر 94 )

1

سعید خجسته

20

2

سحر صالحی زاده

19.95

 

مدیریت بازرگانی (  کارشناسی پیوسته مهر 95 )

1

احسان صفری

18.82

2

علی غلامی

18.03

 

مدیریت بازرگانی (  کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

زهره ماهینی

19.45

2

پدرام خسرویان

19.45

 

مدیریت بازرگانی (  کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

علیرضا بیات

19.50

2

زینب آهوپای

18.92

 

شیمی محض (  کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

مهدی محمدی زرین قبا

18.67

2

ناهید احمدی

17.88

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی (  کارشناسی پیوسته مهر 94 )

1

سحر رویسی

19.26

2

اسما جوکار

18.64

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی (  کارشناسی پیوسته مهر 95 )

1

راضیه رضائی علیا

18.84

2

شقایق سلیمی فرد

17.43

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی (  کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

حلیمه بوشهری

19.12

2

نیلوفر حیات داودی

19.03

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی (  کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

عباس فخری

19.72

2

مریم مزارعی

18.78

 

حقوق (  کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

جواد دانشگر

18.79

2

داوود حاجی پورتوان دشتی

18.74

 

حقوق (  کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

سیده فاطمه رضوی

19.75

2

فاطمه کوهستانی

18.88

 

 

 

زیست فناوری (  کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

نیلوفر شاکر

19.94

2

مریم بشار

19.50

3

آمنه رجبی

19.50

 

 

میکروبیولوژی (  کارشناسی پیوسته مهر 95 )

1

هانیه زنگویی

20

2

رویا شاه ولی

20

 

 

میکروبیولوژی (  کارشناسی پیوسته مهر 96 )

1

فاطمه حقیقی

20

2

فاطمه عیسوی

20

 

 

میکروبیولوژی (  کارشناسی پیوسته مهر 97 )

1

آرزو باقری

20

2

فروغ دهقانی

20

3

زهرا منصوری

20

 

حسابداری (کاردانی مهر 96  )

1

معصومه علی پور

16.70

 

 

الکتروتکنیک برق صنعتی ( کاردانی مهر 95 )

1

احمدرضا نظافت سلمانی

17.09

 

 

نرم افزارکامپیوتر (کاردانی مهر 96 )

1

نوید بازوند

19.10

 

 

مکانیک خودرو (کاردانی مهر 96 )

1

میلاد احمدی

19.08

2

علیرضا علیزاده

17.16

 

 

صنایع شیمیایی (کاردانی مهر 96 )

1

راحیل شبل حکما بوشهری نزاد

17.37

2

آریا اسدی نژاد

17.18

 

 

حسابداری (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

سیده فرشته شهبازی

19.63

2

عباس بهرامی

19.34

 

حسابداری (کارشناسی ارشد مهر 97 )

1

سمیه خواجه احمدی

19

2

میثم انصاری

18.78

 

 

مهندسی شیمی-پلیمر (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

مریم دشمن زیاری

19.87

2

آرمان جفره

19.49

 

 

مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

علی پیوسته

19.82

2

زهره حیدری

19.76

 

 

مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی (کارشناسی ارشد مهر 97 )

1

محمدهادی شریفی زیارتی

19.63

2

الناز افشون

18.99

 

مدیریت مالی (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

نسرین بردبار

19.91

2

محمد جعفری

19.45

 

مدیریت مالی (کارشناسی ارشد مهر 97 )

1

غلامرضا حیدری

19.53

2

زهرا مرادی

19.11

 

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

سیده سمیه حسینی

20

2

حجت اله خرم دل

19.80

3

محمدرضا جهان افروزان

19.80

 

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ارشد مهر 97 )

1

سارا شهبازی

19.75

2

رزیتا پاک دامن

19.50

 

مهندسی معماری (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

زهرا شریفی

19.50

2

فرزانه صفائی

19.38

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی  (کارشناسی ارشد مهر 96 )

1

عاطفه قره جلو

19.93

2

قاسم احمدی

19.79

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی  (کارشناسی ارشد مهر 97 )

1

سیده صدیقه هاشمی

19.75

2

ستاره افشارنسب

19.25

 

میکروبیولوژی میکروب های بیماری زا  (کارشناسی ارشد مهر 97 )

1

هنگامه عبدلی

19.72

2

محمد جان امیری

19.37

 


    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :