اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          22/03/99     ساعت:      8:56  
  عنوان خبر : برگزاری امتحانات تربیت بدنی1 و ورزش1
  خلاصه خبر :  

 


    منبع خبر :  معاونت آموزش
    نویسنده خبر :  فرهاد تشکری