اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          19/08/99     ساعت:      10:2  
  عنوان خبر : بررسی مجدد انتخاب واحد
  خلاصه خبر :  

دانشجویان عزیز  با توجه به تغییرات به وجود آمده در انتخاب واحد(تغییر نام اساتید) ، لطفا انتخاب واحد خود راچک نمایید


    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :  آموزش