ثبت نام در موسسه آموزش عالی خرد


 • ثبت نام به دو روش حضوری و غیر حضوری انجام میشود.
 • برای ثبت نام غیر حضوری موارد موجود در قسمت راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
 • مهم - از مدارک ارسالی در ثبت نام غیر حضوری استعلام گرفته میشود.
 • فرم های مربوط به ثبت نام در قسمت راهنما میباشد
 • فیش واریزی به شماره حساب 2600152060 بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
 • شماره شبا : 1401800000000002600152060
 • فایل ها و مدارک را به ایمیل زیر ارسال کنید.

kheradbushehr@yahoo.com


برای جابه جایی روی تب های زیر کلیک کنید


مدارک مورد نیاز


فرم های مربوط به ثبت نام را در تب راهنما دانلود کنید

ثبت نام غیر حضوری فقط برای دانشجویان خارج از استان میباشد.


 • برای ثبت نام غیر حضوری فرم ها را در زیر دانلود کرده ، مطالعه و تکمیل فرمایید بعد از آن، همراه فرم ها مدارک گفته شده مربوط به کارشناسی یا کارشناسی ارشد را اسکن و به شماره واتساپ زیر ارسال کنید.
 • فرم ها و مدارک بعد از ارسال به کارشناس پاسخگوی مربوطه، مطالعه و در صورت صحت تکمیل موارد تاییدمیشود
 • تصویر فیش واریزی به شماره حساب 2600152060 بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالی خرد بوشهر را به همراه فرم های تکمیل شده ثبت نام از طریق فایل زیپ ارسال کنید
 • برای ارسال فایل و مدارک از شماره زیر در پیام رسان واتساَپ استفاده کنید.

09020038614

دانلود فرم های ثبت نام