فایل(ها): 001_copy_1.pdf

جهت آموزش نحوه پرداخت شهریه فایل PDF را دانلود نمایید.

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com