ثبت نام اردوی راهیان نور

ثبت نام اردوی راهیان نور

بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس (ویژه دانشجویان خواهر)

جهت دریافت شماره کارت به شماره تماسی که در پوستر قید شده است ازطریق ایتا, واتساپ پیام بگذارید.

 

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com