سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

 

*** مشاهده و ورود به سامانه از طریق لینک:   https://erp.msrt.ir/Hermes   امکان پذیر است. ***

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com