فایل(ها): DE001.pdfDE002.pdfDE003.pdfDE004.pdfDE-list.pdf

پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد-استعداد درخشان

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com