قابل توجه متقاضیان ثبت نام براساس سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته (سراسری) بهمن ماه ۱۴۰۲

بر اساس ابلاغیه سازمان سنجش آموزش کشور، بدینوسیله برنامه زمانبندی ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد. نکته مهم و قابل ذکر اینکه شیوه پذیرش مقطع فوق الذکر در کلیه رشته‌های این موسسه آموزش عالی خرد بوشهر بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت می‌پذیرد.

جدول زمانبندی ثبت نام براساس سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته (سراسری)

پذیرش در بهمن ماه ۱۴۰۲

شرح فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان
انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت . . . ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
ثبت‌نام و انتخاب رشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
اعلام نتیجه . . . دهه آخر بهمن ماه ۱۴۰۲

قابل توجه متقاضیان ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه ۱۴۰۲

بر اساس ابلاغیه سازمان سنجش آموزش کشور، بدینوسیله برنامه زمانبندی ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد. نکته مهم و قابل ذکر اینکه شیوه پذیرش مقطع فوق الذکر در کلیه رشته های موسسه آموزش عالی خرد بوشهر بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت می‌پذیرد.  

جدول زمانبندی ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 پذیرش در بهمن ماه ۱۴۰۲

شرح فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان
انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت ۱۴۰۲/۱۱/۰۷  
ثبت‌نام و انتخاب رشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
اعلام نتیجه   متعاقبا اعلام می‌شود

به اشتراک بگذارید :