آدرس و شماره تماس

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: info@kherad.ac.ir

شبکه های اجتماعی

روابط عمومي موسسه آموزش عالی خرد بوشهر به منظور سهولت اطلاع رساني و تسريع در انعكاس اخبار اقدام به راه اندازي كانال اطلاع رساني زیر در شبكه اجتماعي ایتا و سروش كرده است:

شماره ایتا و سروش جهت ارتباط با (دبیرخانه ، فارغ التحصیلان ، تحصیلات تکمیلی ، امور مالی )

09020038614
: 9 + 12 =