تکمیل پرسشنامه ارزیابی سامانه امور دانشجویان (سجاد) از نگاه کاربران

(جهت تکمیل پرسشنامه بر روی تصویر مربوطه کلیک کنید)

 

تکمیل پرسشنامه ارزیابی سامانه امور دانشجویان (سجاد)

به اشتراک بگذارید :