برگزاری جشن معارفه دانشجویان جدیدالورود

موسسه آموزش عالی خرد بوشهر 

جشن دانشجویان جدیدالورود موسسه آموزش عالی خرد بوشهر  دوشنبه و سه شنبه  22 و 23 آبان ماه 1402 با حضور ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر محمد افشارنسب در سالن آمفی‌تئاتر برگزار گردید.

جشن معارفه دانشجويان کارشناسي

 جشن معارفه دانشجويان کارشناسيجشن معارفه دانشجويان کارشناسي

گزارش تصویری از مراسم

جشن معارفه دانشجويان کارشناسي

جشن معارفه دانشجويان کارشناسي

جشن معارفه دانشجويان کارشناسي

جشن معارفه دانشجويان کارشناسي

جشن معارفه دانشجويان کارشناسي

 

 

به اشتراک بگذارید :