برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه 

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم ( جهت اخذ پایان نامه ) موسسه آموزش عالی خرد بوشهر روز  چهار شنبه 24 آبان ماه 1402 با حضور ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر محمد افشارنسب، معاونت پژوهشی سرکار خانم دکتر صدیقه افشارنسب و مدیرگروه مجموعه مدیریت جناب آقای دکتر اسمعیل کمالی راد در سالن آمفی‌تئاتر برگزار گردید.

جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه

جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه

جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه

جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه

جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه

جلسه توجیهی دانشجویان ترم چهارم - جهت اخذ پایان نامه

به اشتراک بگذارید :