آموزش ورود به سامانه کلاس مجازی 

 راهنمای کلاس مجازی

اتصال به کلاس درس

برای اتصال به کلاس،وارد آدرس زیر شوید:

https://kherad.ac.ir/education/educational-system 

اساتید توجه فرمایند تا زمانی که استاد به کلاس وارد نشود، دانشجو امکان ورود به کلاس را ندارد، لذا لازم است چند دقیقه قبل از شروع کلاس، لاگین نمایند.

ملاک حضور و غیاب دانشجویان پیوستن به کلاس های درسی خود می باشد. لذا از زمان ورود به کلاس تا پایان کلاس آنلاین باشید و از کلاس خارج نشوید.

 

به اشتراک بگذارید :