ریاست هئیت امنا

دکتر ابوالقاسم کمالی
 • دکتر ابوالقاسم کمالی
 1. نماینده محترم وزیر علوم

  • دکتر علی پاکیزه
 2. عضو هئیت امنا

  دکتر بابک قائدنیا
  • دکتر بابک قائدنیا
 3. عضو هئیت امنا

  دکتر خسرو آئین جمشید
  • دکتر خسرو آئین جمشید
 4. عضو هئیت امنا

  دکتر سهراب رضوانی گیل کلائی
  • دکتر سهراب رضوانی گیل کلائی
 5. دبیر هئیت امنا

 6. عضو هئیت امنا

  حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا هاشمی
  • حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا هاشمی
 7. عضو هئیت امنا

  • دکتر یعقوب حسینی