**مهلت ثبت نام تكمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سراسری 1402 تا روز سه شنبه 10بهمن ماه تمدید شد.**

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

به اشتراک بگذارید :